سایت تخصصی خلبانان ایران - فروش هواپیمای شخصی - نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش
فروش و خدمات پس از فروش شرکت Tecnam ایتالیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P92 JS Certified for PPL & CPL